15 มีนาคม 2562 แผ่นดินไหวลำปางไม่หยุด! เขย่าอำเภอวังเหนือกลางดึกขนาด 4.0

ที่มา: https://www.naewna.com/local/401658

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่าเเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 แมกนิจูด มีความลึกเพียง 1 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่รับรู้สึกแผ่นดินไหวได้อย่างรุนแรง ทำให้ชาวบ้านแตกตื่นในช่วงกลางดึก ทั้งนี้แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา หลายพื้นที่บอกเสียงมาก่อนตามด้วยแรงสั่น